Docker官网提供了详细的文档:
https://docs.docker.com/engine/install/
此外,菜鸟教程上面也提供了比较详细的文档:
https://www.runoob.com/docker/docker-tutorial.html

Q.E.D.


学而时习之,不亦说乎? 有朋自远方来,不亦乐乎?